Rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Hoàng Diên

08:21 SA @ Thứ Sáu - 23 Tháng Mười Hai, 2011

7:11 PM, 21/12/2011

(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định 118/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu (quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP), thời gian cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu sẽ giảm xuống còn 20 ngày thay vì 30 ngày như hiện nay.

Thương nhân kinh doanh nhập khẩu xăng dầu phải đăng ký hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu với Bộ Công Thương - Ảnh minh họa

Cụ thể, trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thêm trường hợp bị thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu

Theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP, Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp: 1- Hết thời hạn hiệu lực thi hành; 2- Thương nhân không tiếp tục hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; 3- Thương nhân bị phá sản theo luật định; 4- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Tại Nghị định 118/2011/NĐ-CP mới được ban hành, ngoài các trường hợp bị thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu nêu trên, thì trường hợp vi phạm về điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Nghị định 84/2009/NĐ-CP cũng sẽ bị thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Quy định thủ tục phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu

Thủ tục phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu trước đây chưa được quy định thì nay đã được quy định cụ thể tại Nghị định 118/2011/NĐ-CP. Theo đó, hàng năm, trên cơ sở tình hình nhập khẩu xăng dầu trong năm và kế hoạch phát triển trong năm tiếp theo, thương nhân kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đăng ký hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu với Bộ Công Thương.

Hồ sơ đăng ký gồm có: Công văn đề nghị trong đó nêu rõ số lượng, chủng loại xăng dầu đăng ký được giao hạn mức nhập khẩu tối thiểu; báo cáo tình hình nhập khẩu xăng dầu của đơn vị trong năm.

Hoàng Diên

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội