Hà Giang: Kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 30A của Chính phủ

Thanh Giang- Hải Tú

01:40 SA @ Thứ Hai - 04 tháng 11, 2019

Ngày 27/12/2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30A về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo của 20 tỉnh trong cả nước có số hộ nghèo trên 50%. Bắt đầu từ năm 2009, chương trình được triển khai, đi vào cuộc sống và đến nay là tròn 10 năm với những kết quả, hiệu quả rõ rệt, làm thay đổi đáng kể cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội và đời sống người dân tại các huyện nghèo, tỉnh nghèo.

Lễ cắt băng khánh thành công trình trường học tại xã Lũng Cú huyện Đồng Văn

Đồng Văn là một trong 6 huyện nghèo của tỉnh Hà Giang thuộc diện đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30A của Chính phủ. Trong giai đoạn 2009 – 2019, từ các chủ trương, chính sách ưu tiên và những nguồn lực hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, huyện Đồng Văn đã được đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, các chương trình an sinh xã hội, đầu tư hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn miền núi ngày một khởi sắc hơn.

Cùng với sự hỗ trợ kinh phí hàng nghìn tỷ đồng từ ngân sách nhà nước thì sự tham gia, đồng hành, hỗ trợ mạnh mẽ nguồn lực vật chất của các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty, các Doanh nghiệp đối với 6 huyện nghèo của tỉnh Hà Giang cũng rất lớn. Nhiều đơn vị đã hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng để xóa nhà tạm, hỗ trợ về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân.

Hà Giang sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy công tác giảm nghèo nhanh và bền vững

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Hà Giang giảm từ 43,65% xuống còn 31,17%; trong đó, các huyện nghèo giảm từ 64,03% xuống còn 46,25%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 19,09 triệu đồng/năm; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 98,5%; 100% xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; 81,5% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 57% hộ nghèo được tiếp cận thông tin. Nhiều công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng; nhiều mô hình giảm nghèo, hỗ trợ giảm nghèo được nhân rộng.

Thời gian tới, tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là đối với các huyện đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30A của Chính phủ. Qua đó, giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo và từng bước đưa tỉnh thoát khỏi tình trạng tỉnh đặc biệt khó khăn.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội