5 điều đọng lại và 5 nhiệm vụ trọng tâm “để tiến xa hơn”

Đào Nam Hải

Tổng giám đốc Pjico

06:58 SA @ Thứ Sáu - 24 Tháng Bảy, 2015

Ngày 15.6.2015 là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico): Pjico tròn 20 tuổi.

Từ một Công ty có vẻn vẹn 33 tỷ đồng tiền vốn lúc ban đầu, với 8 cán bộ khung, 20 năm - Pjico đã trở thành một Tổng công ty vững mạnh xét về mọi phương diện.

Thương hiệu Pjico trở thành niềm tự hào của tất cả CBCNV-NLĐ các thế hệ và là địa chỉ của “Trách nhiệm và Niềm tin”.


20 năm và 5 điều đọng lại

Biểu đồ: Các thông số cơ bản của Pjico 5 năm gần đây (2010-2014)

Trong sự trưởng thành với những thành tựu ấn tượng của 20 năm qua, Ban lãnh đạo Pjico đã đúc rút được 5 điều quan trọng nhất như sau:

Một là, trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, xét ở các phương diện: quy mô mạng lưới, doanh thu, thị phần, tiềm lực tài chính, năng lực cạnh tranh, trình độ nghiệp vụ của CBNV-NLĐ,… Pjico thực sự là thương hiệu mạnh được đông đảo khách hàng, đối tác trong và ngoài nước tin tưởng, lựa chọn.

Hai là, cam kết bồi thường nhanh chóng và thỏa đáng, thể hiện trách nhiệm Pjico và xứng đáng với niềm tin của khách hàng. 20 năm qua, tổng số tiền Pjico đã chi trả khách hàng đối với các trách nhiệm bảo hiểm phát sinh là gần 10.000 tỷ đồng. Từ các tổn thất thương tật HSGV với mức bồi thường vài trăm ngàn đồng/vụ đến các vụ việc phức tạp, số tiền bồi thường lớn hàng trăm tỷ đồng đối với thiệt hại tài sản, hàng hóa.... Pjico đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng gặp các rủi ro/tổn thất lớn như vụ sập giàn giáo tại Khu công nghiệp Formosa, Hà Tĩnh tháng 3/2015, v.v… được Bộ Tài chính, Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao. Pjico thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc về tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi sử dụng dịch vụ bảo hiểm Pjico; các hoạt động bồi thường tổn thất nhanh chóng và đầy đủ đã góp phần tích cực cho việc khắc phục khó khăn, ổn định SX-KD và phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, khai thác nguồn tài chính hiệu quả tối ưu để phát triển; đóng góp tích cực vào nền tài chính Việt Nam, góp phần thực hiện cân đối vĩ mô của nền kinh tế. Phần vốn nhàn rỗi của Pjico được đầu tư vào các lĩnh vực SX-KD của đất nước thông qua các tổ chức tín dụng, ngân hàng, trái phiếu Chính phủ, liên doanh liên kết để phát triển theo chiều rộng và chiều sâu. Ước tính mỗi năm có gần 1.000 tỷ đồng của Pjico đã được tái đầu tư vào nền kinh tế theo các kênh nói trên; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao tiềm lực tài chính của Pjico để làm cơ sở thực hiện các cam kết của mình trong việc bồi thường các rủi ro tổn thất của khách hàng được đầy đủ, nhanh chóng.

Bốn là, chủ động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, tăng cường các hoạt động trách nhiệm xã hội cộng đồng thiết thực và hiệu quả.Bên cạnh việc chủ động thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước (2010-2014: Bình quân mỗi năm Pjico nộp trên 200 tỷ đồng vào NSNN), Pjico còn tích cực chủ động tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo, xây nhà tình nghĩa, tài trợ giáo dục, tham gia xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, xây đường lánh nạn, trang bị mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho chủ phương tiện mô tô/xe máy, tham gia chiến lược bảo hiểm tầu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ, tích cực tham gia phong trào “Petrolimex với biển đảo tổ quốc Việt Nam”,…

Năm là, xây dựng thành công Văn hóa Pjico với những nét khác biệt để phát triển bền vững và nhân văn. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, hòa nhập với tiến trình hội nhập kinh tế sâu rộng của cả nước; Pjico luôn chú trọng đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực, coi đây là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Gần 1.700 CBNV-NLĐ Pjico cùng nhau đoàn kết, sáng tạo, không ngừng trau dồi kỹ năng nghiệp vụ và tự giác duy trì tính kỷ luật của hệ thống; định hình các giá trị văn hóa để xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Pjico cũng quan tâm xây dựng mối quan hệ hợp tác bạn hàng với hơn 3.000 đại lý để cùng nhau hình thành chuẩn mực Pjico trong cung cấp dịch vụ và xử lý bồi thường tổn thất của khách hàng: Ở đâu - Pjico cũng là một!

5 nhiệm vụ trọng tâm “để tiến xa hơn”

Bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn của hội nhập và cạnh tranh; Ban lãnh đạo cùng tập thể CBNV-NLĐ Pjico xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 và những năm tiếp theo, như sau:

Thứ nhất, kế thừa các giá trị đã đúc rút được trong giai đoạn 20 năm, bám sát các định hướng lớn của Nhà nước, của Đại hội đồng cổ đông thường niên để hoạch định kế hoạch kinh doanh hàng năm đúng hướng, sát thực tiễn và luôn phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch đó.


Thứ hai, từ 80 sản phẩm bảo hiểm hiện nay, xác định rõ các sản phẩm mũi nhọn để phát triển; từng bước giới thiệu các gói sản phẩm mới và mở rộng các nghiệp vụ bảo hiểm khác phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn của cuộc sống.

Thứ ba, đối với nhóm dịch vụ phổ thông như xe cơ giới, tai nạn con người, chăm sóc sức khỏe,..., Pjico tăng cường phát triển trên nền tảng của hệ thống phân phối từ các cổ đông sáng lập; đặc biệt là các đơn vị thành viên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tại Việt Nam và ở nước ngoài. Bên cạnh đó là hệ thống trên 3.000 đại lý của Pjico “phủ sóng” cả nước, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ và thực hiện cam kết một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất; làm lan tỏa tinh thần của Bảo hiểm Pjico đến đông đảo khách hàng, công chúng và nhân dân. Đây cũng là hành động thiết thực để hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.


Thứ tư, đối với các dịch vụ bảo hiểm chuyên sâu đòi hỏi kỹ thuật cao, Pjico tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nghiệp vụ thông hiểu luật pháp, giỏi ngoại ngữ để thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm có độ phức tạp và rủi ro cao, quy mô tổn thất lớn. Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm, Pjico tăng cường các hoạt động tư vấn, đầu tư hỗ trợ tăng tính phòng ngừa nhằm đồng hành với khách hàng tăng cường công tác quản lý, quản trị rủi ro, hạn chế khả năng xảy ra tổn thất, thiệt hại

Thứ năm, đẩy mạnh với các đối tác nước ngoài, mở rộng các hoạt động bảo hiểm, tái bảo hiểm ra các nước trong khu vực; không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng cường các hoạt động thể hiện trách nhiệm cộng đồng xã hội của doanh nghiệp; khẳng địnhPjico làthương hiệu của một tầm nhìnPetrolimex trong việc hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam hội nhập thành công.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội