Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

Petrolimex

02:19 CH @ Thứ Sáu - 02 Tháng Ba, 2012

Tổng giám đốc Phạm Đức Thắng

Phó tổng giám đốc Trần Ngọc Năm

Phó tổng giám đốc Nguyễn Thanh Sơn

Phó tổng giám đốc Nguyễn Quang Dũng

Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Sự

Phó tổng giám đốc Đào Nam Hải

Phó tổng giám đốc Nguyễn Xuân Hùng

Phó tổng giám đốc Lưu Văn Tuyển

Phó tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Cường

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội