Với những kết quả đã đạt được vừa qua, chúng tôi tin rằng trong năm 2021 và trong thập kỷ mới này, Petrolimex sẽ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng, phát triển một cách bền vững, đồng thời tăng cường sự hợp tác quốc tế với các Tập đoàn lớn trên thế giới để bắt kịp xu hướng dịch chuyển năng lượng cũng như chuyển đổi số ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu.

Thông điệp của chủ tịch HĐQT

Kính thưa Quý vị,

Tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện quản trị, gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và các bên khác liên quan. Với phương châm “Lấy con người làm nền tảng vững chắc để phát triển”, Petrolimex luôn chủ động bổ sung những giá trị cốt lõi cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên để xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, làm hạt nhân trung tâm cho quá trình phát triển Tập đoàn một cách bền vững và lâu dài.

Những cột mốc đã qua

Mặc cho những biến động khó lường của nền kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, năm 2020 là năm Petrolimex đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, làm nổi bật các chỉ tiêu kinh tế chung giai đoạn 2015 - 2020, cụ thể như: Sản lượng xăng dầu xuất bán tăng bình quân 6,9%/năm; Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt bình quân 20,4%/năm; Nộp ngân sách Nhà nước trên 188 nghìn tỷ đồng giai đoạn 2015-2020, bình quân đạt trên 37,6 nghìn tỷ đồng/năm; Tổng số tiền chi trả cổ tức trước thuế đạt 13 nghìn 848 tỷ đồng, bằng 1,07 lần vốn điều lệ với tỷ lệ chi trả cổ tức của Tập đoàn đạt bình quân 29,56%/năm.

Trong Báo cáo phát triển bền vững năm 2020, chúng tôi đặt ra những tiêu chí chiến lược về nhiều khía cạnh như năng lượng mới, phát triển nhân sự, chuyển đổi số trong quản trị điều hành và tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp. Đây là thời điểm thích hợp để chúng tôi nhìn nhận, đánh giá khách quan nhất về những việc đã làm được.

  • Về khía cạnh quản trị, việc “Báo cáo Phát triển bền vững 2019” của Tập đoàn lần đầu tiên được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM vinh danh là một trong 10 báo cáo tốt nhất, chất lượng nhất của các doanh nghiệp niêm yết trên toàn thị trường đã cho thấy sự ghi nhận từ phía thị trường cho những thay đổi tích cực về mặt quản trị doanh nghiệp của Petrolimex.
  • Về khía cạnh con người, kiên định với phương châm đặt ra, Petrolimex tiếp tục thúc đẩy việc đào tạo, trau dồi chuyên môn và nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ công nhân viên - người lao động trên toàn hệ thống bằng việc thành lập các chương trình đào tạo chuyên sâu với sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, thâm niên cao. Kết quả đạt được của Petrolimex trong 5 năm qua là sự khẳng định chắc chắn về hiệu quả của việc tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực lành nghề, có chuyên môn.
  • Về các tiêu chí khác như môi trường, trách nhiệm xã hội, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm năng lượng mới và tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp, Tập đoàn xác định đây là những nội dung trọng tâm, có yếu tố tiên quyết đến sự Phát triển bền vững của Petrolimex trong tương lai vì vậy Petrolimex đang tăng cường triển khai nghiên cứu, khai thác và phát triển đồng bộ trên toàn hệ thống.

Tầm nhìn 2025 và các năm tiếp theo

Trong trạng thái bình thường mới hiện nay, Petrolimex đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như những khó khăn, thách thức hiện hữu trên chặng đường phát triển. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Tập đoàn sẽ tiếp tục định hướng, chỉ đạo Ban Điều hành và các đơn vị thành viên thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tổng quát nhằm gặt hái được nhiều thành công hơn, cụ thể như sau:

  • Kết hợp hài hòa yếu tố quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số, quản trị tài nguyên và nhân lực làm nền tảng để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo mục tiêu, các chỉ tiêu giai đoạn 2020 - 2025 và của từng năm.
  • Tập trung xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục thực hiện thành công Đề án tái cấu trúc Tập đoàn theo hướng quản trị tinh gọn, tập trung vào các ngành nghề cốt lõi, mang lại hiệu quả cao; thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước tại Tập đoàn, đồng thời thoái vốn, cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại các công ty có vốn góp của Tập đoàn.
  • Đổi mới, nâng cao năng lực quản trị điều hành thông qua việc áp dụng khoa học công nghệ số, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh; bám sát phương châm đề ra để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao toàn hệ thống, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chuyên nghiệp, năng động và hiện đại.
  • Duy trì, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với môi trường, xã hội song song với việc đảm bảo sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả, minh bạch.

Với những kết quả đã đạt được vừa qua, chúng tôi tin rằng trong năm 2021 và trong thập kỷ mới này, Petrolimex sẽ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng, phát triển một cách bền vững, đồng thời tăng cường sự hợp tác quốc tế với các Tập đoàn lớn trên thế giới để bắt kịp xu hướng dịch chuyển năng lượng cũng như chuyển đổi số ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu. Để đạt được các mục tiêu đó, Tập đoàn sẽ không ngừng xây dựng, hoàn thiện một nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp với một hệ thống quản trị minh bạch, hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế để sẵn sàng vượt qua các thách thức phía trước.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các Quý vị.

Nội dung tiếp theo

Nâng tầm quản trị