Năm 2021, Petrolimex tiếp tục được thị trường ghi nhận về mặt quản trị doanh nghiệp khi được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh “Giải tiến bộ vượt trội Quản trị Công ty” và giải thưởng về “Báo cáo phát triển bền vững” dành cho các doanh nghiệp niêm yết tốt nhất thị trường.

Thông điệp của
Chủ tịch HĐQT

Kính thưa quý vị,
Đối với Petrolimex, với sự cố gắng và quyết tâm của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống, Tập đoàn cũng đã đạt được những kết quả kinh doanh đáng khích lệ năm 2021.Năm 2021 và những cột mốc đã đạt được

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với những biến thể mới và ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu. Điều này dẫn đến việc hồi phục của kinh tế thế giới bị cản trở và diễn tiến chậm hơn dự báo. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Dịch bệnh kéo dài cũng khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong nước tiếp tục bị đình trệ và sự khôi phục cũng chỉ ở mức cầm chừng. Đối với Petrolimex, với sự cố gắng và quyết tâm của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống, Tập đoàn cũng đã đạt được những kết quả kinh doanh đáng khích lệ năm 2021. Tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 160.000 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 3.820 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt 34.760 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch bình quân các năm trước. Bên cạnh đó, Petrolimex cũng chung tay đóng góp, ủng hộ quỹ Covid-19 của Chính phủ với tổng giá trị gần 300 tỷ đồng. Năm 2021, Petrolimex tiếp tục được thị trường ghi nhận về mặt quản trị doanh nghiệp khi được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh “Giải tiến bộ vượt trội Quản trị Công ty” và giải thưởng về “Báo cáo phát triển bền vững” dành cho các doanh nghiệp niêm yết tốt nhất thị trường.Tầm nhìn trong năm 2022 và những năm tới

Trong năm 2022 và những năm tới, ngoài việc đặt mục tiêu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao, thì mục tiêu khác không kém phần quan trọng của Tập đoàn là củng cố và tối ưu hóa nội lực doanh nghiệp, lan tỏa các giá trị thặng dư không chỉ cho xã hội mà còn cho những đội ngũ cán bộ đang ngày đêm làm việc tại Petrolimex theo đúng thông điệp bền vững mà Ban Lãnh đạo Tập đoàn muốn truyền tải, đó là “Tối ưu nội lực - Lan tỏa giá trị” Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, Hội đồng Quản trị Tập đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo, định hướng Ban Tổng Giám đốc và các Công ty thành viên trong việc cố gắng tối đa việc hài hòa giữa lợi ích tài chính và lợi ích con người, kết hợp yếu tố thị trường và quản trị doanh nghiệp hiện đại nhằm tăng cường nội lực, sức cạnh tranh cho Tập đoàn. Tập đoàn sẽ tiếp tục tăng cường áp dụng công nghệ số vào quản trị điều hành, tập trung đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và năng suất lao động của cán bộ nhân viên; xây dựng đội ngũ cán bộ nhanh nhạy, chuyên nghiệp, chất lượng cao trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tái cấu trúc doanh nghiệp, tập trung vào những ngành nghề, sản phẩm kinh doanh trọng tâm, có hiệu quả; tăng cường việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm năng lượng mới, thân thiện với môi trường; hướng tới mục tiêu đến năm 2030 tầm nhìn 2045 sẽ trở thành một Tập đoàn năng lượng xanh với hệ thống quản trị điều hành hiệu quả, hiện đại. Điều này cũng hoàn toàn đúng định hướng của Chính phủ Việt Nam với những cam kết đầy trách nhiệm và mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị thượng đỉnh về môi trường COP 26. Với những định hướng xuyên suốt và mang tính dài hạn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển, chúng tôi tin tưởng rằng Petrolimex sẽ giữ vững vị trí là một trong những Tập đoàn lớn mạnh và có vai trò trọng yếu nhất trong nền kinh tế Việt Nam, là một doanh nghiệp năng động, luôn khát khao vươn tới những chuẩn mực về giá trị con người, giá trị công nghệ và theo đó là những chuẩn mực về xã hội, đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp. Thay mặt Hội đồng quản trị Tập đoàn, tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của tập thể người lao động Petrolimex, các Quý vị cổ đông, đối tác, khách hàng và các bên liên quan trong suốt thời gian vừa qua và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tin tưởng của Quý vị trong thời gian tới.