Với những định hướng xuyên suốt và mang tính dài hạn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển, chúng tôi tin tưởng rằng Petrolimex sẽ giữ vững vị trí là một trong những Tập đoàn lớn mạnh và có vai trò trọng yếu nhất trong nền kinh tế Việt Nam, là một doanh nghiệp năng động, luôn khát khao vươn tới những chuẩn mực về giá trị con người, giá trị công nghệ và theo đó là những chuẩn mực về xã hội, đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp.

Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Thanh

Chỉ số phát triển bền vững

Nộp ngân sách nhà nước

0Tỷ
đồng

Năm 2020: 38.620 tỷ đồng

2021
2020

Ủng hộ quỹ Covid

0Tỷ
đồng

Năm 2020: 14 tỷ đồng

2021
2020

Hoạt động an sinh xã hội

0Tỷ
đồng

Năm 2020: 82 tỷ đồng

2021
2020

Giảm thiểu khí thải CO

0Tấn

Năm 2020: 24.625 tấn

2021
2020

Mối quan hệ bền vững
với các bên liên quan

Petrolimex xác định rõ sự thành công của Tập đoàn phải gắn liền với việc xây dựng mối quan hệ bền vững với các bên liên quan với nguyên tắc dựa trên các giá trị văn hóa cốt lõi về thương hiệu nhằm mang giá trị, lợi ích không ngừng gia tăng lâu dài cho các bên liên quan.

Pháp luật, Chính phủ và các cơ quan QLNN

Tuân thủ mọi quy định của pháp luật. Chủ động rà soát việc áp dụng, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý doanh nghiệp, từ đó liên tục cập nhật hệ thống văn bản quy phạm nội bộ;

Chấp hành nghiêm túc, tích cực triển khai thực hiện mọi chính sách, chủ trương điều hành kinh doanh xăng dầu của Chính phủ, Bộ ngành, các Cơ quan quản lý Nhà nước để tạo sự đồng thuận trong xã hội và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Cổ đông, nhà đầu tư

Cam kết phục vụ vì lợi ích cao nhất của cổ đông, đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển phần vốn góp của cổ đông cũng như tối đa giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp;

Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp. Duy trì các chương trình kiểm toán chuyên nghiệp và cam kết đưa ra các báo cáo chất lượng, chính trực và minh bạch.

Cán bộ công nhân viên và NLĐ

Sự tin cậy, lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và sự lạc quan là sợi dây kết nối giữa mỗi con người trong hệ thống Petrolimex; Nhân lực là nguồn tài nguyên quý giá của doanh nghiệp, mỗi cá nhân đều nhận được sự hỗ trợ cần thiết nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao năng lực bản thân vì mục tiêu chung tạo động lực thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh; Mỗi cá nhân cần tuân thủ theo chính sách của Petrolimex trong khi nỗ lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh và quảng bá cho hình ảnh của doanh nghiệp.

Khách hàng của Petrolimex

Chủ động đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất cho chất lượng sản phẩm, dịch vụ đưa ra thị trường, từ đó sẵn sàng cam kết rằng khách hàng có thể tin tưởng vào sản phẩm và dịch vụ của Petrolimex;

Luôn quan tâm và lắng nghe nhu cầu khách hàng. Chủ động tìm giải pháp để xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Petrolimex một cách lịch sự, công bằng để duy trì và củng cố sự tín nhiệm với thương hiệu Petrolimex.

Đối tác của Petrolimex

Luôn nỗ lực để duy trì hình ảnh một Petrolimex đáng tin cậy, đầy nhiệt huyết trong tâm trí đối tác; Tuân thủ quy trình đàm phán, quy trình giao dịch trên tinh thần đối xử công bằng và trách nhiệm theo đúng quy tắc đạo đức với nhà cung cấp và bạn hàng để xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền vững

Cộng đồng

Cam kết đóng góp cho sự phát triển của đất nước thông qua các giá trị kinh tế; Cam kết đóng góp cho cộng đồng thông qua các chương trình thúc đẩy sự phát triển, phúc lợi và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng các địa phương, các chương trình giáo dục thế hệ trẻ.

Các vấn đề trọng yếu

Mặc dù trải qua thêm một năm dịch Covid-19 hoành hành, Petrolimex vẫn cố gắng tối ưu hóa nội lực để nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp. Qua đó, Petrolimex hoàn thành trách nhiệm với xã hội qua việc nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền đạt năm 2021 là 33.826 tỷ đồng, và chia sẻ với cộng đồng qua các hoạt động an sinh xã hội thiết thực.

Xem chi tiết

Petrolimex tiếp tục nghiên cứu, đầu tư và nâng cao trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) qua các công tác phòng chống thiên tai, quản lý chất thải, quản lý sự cố tràn dầu, cũng như lựa chọn nhà cung cấp.

Xem chi tiết

Petrolimex tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, công bằng và tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân phát triển tốt nhất tài năng, đồng thời hướng tới cải thiện, nâng cao kết quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của Petrolimex. Chú trọng vào việc xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự trong các lĩnh vực then chốt, tác động lớn đến kết quả, hiệu quả hoạt động của Petrolimex, ưu tiên các chính sách phát triển con người trên toàn Tập đoàn. Cải thiện và nâng cao hiệu quả lao động, hiệu quả hoạt động của Petrolimex dựa trên nền tảng phát triển công nghệ, hướng tới đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động, gia tăng giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư.

Xem chi tiết