Siết chặt kinh doanh xăng dầu khu vực biên giới

Thanh Hương

02:12 CH @ Thứ Ba - 26 Tháng Bảy, 2011

09:16:34 26/07/2011 (GMT+7)

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 28/2011/TT-BCT hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới. Theo đó từ ngày 15/9/2011, các cửa hàng tại khu vực biên giới không được bán vượt quá 50 lít mỗi lần cho mỗi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

CôngThương - Thông tư 28 quy định, thời gian bán xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ tại khu vực biên giới từ 6h đến 18h trong ngày. Trong trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh có thể điều chỉnh thời gian bán xăng dầu để để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Trường hợp bán cho các đối tượng tiêu dùng có tổng giá trị thanh toán mỗi lần từ 200.000 đồng trở lên, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới phải lập hóa đơn, ghi rõ tên, địa chỉ người mua xăng dầu. Nếu khách hàng mua dưới 200.000 đồng, người bán không cần lập hóa đơn chứng từ.

Lượng bán xăng, dầu tối đa cho mỗi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, không được vượt quá 50 lít mỗi lần trong một ngày. Lượng tối đa cho đường thủy là 100 lít mỗi lần một ngày. UBND cấp tỉnh được phép điều chỉnh tăng lượng bán xăng, dầu nhưng không quá 20% đối với từng loại phương tiện cụ thể và phải báo cáo với Bộ Công Thương.

Khi bán lẻ xăng dầu cho phương tiện vãng lai nước ngoài, các đơn vị bán hàng phải bơm trực tiếp vào bình chứa chính, không bơm vào các dụng cụ chứa đựng khác, kể cả bình phụ chứa nhiên liệu gắn ở phương tiện. Các cửa hàng phải lập hóa đơn, ghi rõ biển kiểm soát của phương tiện.

Thương nhân kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới phải lập danh sách báo cáo Sở Công Thương. Trường hợp có sự thay đổi về cửa hàng bán lẻ về hình thức chủ sở hữu, nguồn xăng dầu cung ứng, ngừng kinh doanh dài hạn phải gửi báo cáo bổ sung về Sở Công Thương trong thời hạn 5 ngày kể từ thời điểm thay đổi.

Thông tư nhằm siết chặt kinh doanh xăng dầu ở khu vực biên giới, đẩy lùi vấn nạn xuất lậu xăng dầu.

Thanh Hương

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội