Thông tin cổ đông
 • Danh sách được cập nhật ngày 25.09.2020:

  Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

  25/09/2020 11:00' SA
  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 15.10.2020.
Báo cáo
 • Petrolimex/PLX công bố thông tin:

  Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

  16/09/2020 04:04' CH
  Petrolimex/PLX kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Văn bản số 1285/PLX-HĐQT ngày 16 tháng 09 năm 2020 về việc Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Điều lệ - Chiến lược - Quy chế
 • Petrolimex/PLX:

  Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

  30/06/2020 09:53' SA
  ĐIều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 26.6.2020
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn