Thông cáo báo chí
Minh bạch xăng dầu
Tin chuyên ngành
Hoạt động Văn hoá - Xã hội
  • Petrolimex ký sự (Tập 7):

    Vượt Pha Đin lên Mường Nhé

    26/04/2017 12:38' CH
    Mường Nhé. Cái địa danh nghe thật dễ thương. Đi cùng xe téc, ngày đi đêm nghỉ, 4 ngày thì lên tới nơi. Trong khi đó ở dưới xuôi 1 ngày 1 xe có thể chạy được 4 chuyến hàng. Ai yêu Mường Nhé thì lên ... Xin mời Quý vị cùng đoàn phim SCTV lên Mường Nhé qua 2 tập phim Petrolimex ký sự này.
Báo chí viết về Petrolimex & Xăng dầu