Petrolimex Thanh Hóa quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Tống Vĩnh ThụyPhó phòng TCHC - Petrolimex Thanh Hóa
09:27' SA - Thứ sáu, 28/10/2016

UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo ĐUK DN tỉnh Thanh Hóa – Lê Hải Quân triển khai nội dung chỉ thị

Sáng 28.10.2016. Đảng bộ Công ty Xăng dầu Thanh Hóa (Petrolimex Thanh Hóa) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 04-NQ/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”, Nghị quyết số 05-NQ/TU về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và Chỉ thị số 04-CT/TU về “xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xem chi tiết tại đây

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn