Petrolimex Bình Định tổng kết mô hình 5S áp dụng tại CHXD số 04

Nguyễn Minh Đạt

CV - Phòng TCHC

09:44 SA @ Thứ Ba - 15 Tháng Chín, 2020

Ngày 12/9/2020, Petrolimex Bình Định phối hợp cùng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Bình Định tổ chức “Chương trình tập huấn và tổng kết mô hình 5S áp dụng tại CHXD 04” - là cửa hàng xăng dầu được Lãnh đạo Công ty chọn thực hiện điểm 5S trước khi triển khai diện rộng trong Công ty.

Mô hình 5S được áp dụng tại CHXD 04.

Ông Nguyễn Thanh Tâm – Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban chỉ đạo 5S cho biết chương trình được tổ chức nhằm:

  • Triển khai thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Công ty trong việc áp dụng công cụ cải tiến năng suất, chất lượng 5S tại CHXD 04, cải tiến môi trường làm việc của cửa hàng sạch đẹp, ngăn nắp, an toàn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tinh thần làm việc tích cực của CBCNV tại Cửa hàng, làm cơ sở để nhân rộng mô hình trong toàn Công ty.
  • Đưa ra các tiêu chí cơ bản theo các nguyên tắc thực hành 5S để giúp CBCNV tại CHXD 04 hiểu được ý nghĩa và vận dụng được các chuẩn mực chung về 5S để áp dụng tại cửa hàng.
  • Xây dựng cơ sở để kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc áp dụng tiêu chuẩn thực hành 5S tại CHXD 04, qua đó thực hiện các hoạt động cải tiến liên tục nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc của CBCNV.

Xem chi tiết tại đây ...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội