Tổng kiểm tra, bảo vệ nhãn hiệu Petrolimex (đợt 2)

Trần Văn ThịnhTổng giám đốc Petrolimex - Petrolimex
12:38' CH - Thứ năm, 10/12/2015

Tải về văn bản số 1514/PLX-PR ngày 04.12.2015: Tại đây

Tải về biểu mẫu đính kèm văn bản số 1514/PLX-PR ngày 04.12.2015: Tại đây

Petrolimex