Thư khuyến cáo gửi CTCP Du lịch Thương mại V-R xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Petrolimex

Hồ Văn QuếPhó giám đốc - Petrolimex Lâm Đồng
06:37' SA - Thứ năm, 09/02/2017

Các hình ảnh xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Petrolimex của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại V-R tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 39