2. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

Tiêu đề
2. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
Người ký: 
Ngày ban hành: 
Ngày hiệu lực: 
Đơn vị ban hành 
Khác 
Số lượt xem:
2045
Người tạo:
Nguyễn Bằng
Thời gian tạo:
04:11' CH - Thứ năm, 10/11/2011