Các Tổng công ty con Petrolimex

Petrolimex
03:20' CH - Thứ sáu, 05/04/2013

TT

Tên Tổng công ty

Website

Thông tin liên hệ

1

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex

(PLC)

http://www.plc.petrolimex.com.vn

Tầng 18 Tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

T (04) 3851-3205 F (04) 3851-3207

2

Tổng công ty Gas Petrolimex

(PGAS)

http://www.pgas.petrolimex.com.vn

Tầng 20 Tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

T (04) 3864-2243 F (033) 3864-2249

3

Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex

(PJICO)

http://www.pjico.com.vn

Tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

T (04) 3776-0867 F (04) 3776-3283

4

Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex

(PG TANKER)

http://www.pgtanker.petrolimex.com.vn

Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

T (04) 3851-2603 F (04) 3851-9203

Petrolimex