Petrolimex phản đối đăng ký nhãn hiệu "PETROLIZEX" của CTCP Thương mại & Phát triển Thăng Long Gas

Petrolimex
09:28' SA - Thứ sáu, 24/03/2017

Với tư cách Chủ các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "PETROLIMEX" đã được pháp luật bảo hộ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu "PETROLIZEX" của CTCP Thương mại và Phát triển Thăng Long Gas.

Petrolimex