K133 tập trung 6 nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch SX-KD 2017

Hoàng Hữu HiệuCV. Phòng TCHC K133 - Petrolimex Hà Sơn Bình
08:08' SA - Thứ tư, 11/10/2017

9 tháng năm 2017, Xí nghiệp Xăng dầu K133 đã thực hiện tốt kế hoạch 9 tháng năm 2017, các chương trình công tác đã đề ra, kết quả cụ thể như sau:
- Tổng xuất qua kho đạt 82% KH = 125% CK.

- Sản lượng xuất bán:

+ Xăng dầu sáng đạt 79% KH = 118% CK;

+ Khí Gas hóa lỏng đạt 79% KH = 121% CK;

+ Dầu nhờn rời đạt 73% KH = 104% CK;

+ Doanh thu bảo hiểm đạt 90% KH = 143% CK;

+ Doanh thu nước giặt đạt 88% KH = 104% CK;

+ Doanh thu sơn đạt 284% KH = 357% CK;

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Vũ Quang Tuấn đã ghi nhận và biểu dương các kết quả Xí nghiệp đạt được, góp phần đáng kể vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty; Đồng thời yêu cầu Xí nghiệp trong các tháng còn lại năm 2017 cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động, chú trọng công tác phòng ngừa các sự cố trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chủ động, linh hoạt đảm bảo nhu cầu nguồn hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty.

- Tập trung nguồn lực cho các phương thức, mặt hàng chưa hoàn thành kế hoạch Công ty giao, đặc biệt là bán lẻ xăng dầu.

- Hoàn thành các hạng mục, công trình đầu tư, đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và an toàn.

- Khai thác, sử dụng toàn diện, tối đa các nguồn lực của Công ty để phát triển kinh doanh. Rà soát, đánh giá các quy trình, quy định quản lý nội bộ ở tất cả các khâu, các công đoạn để tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.

- Chuẩn bị các nội dung kế hoạch năm 2018; mở rộng thị trường, phát huy lợi thế, tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

Xem chi tiết tại đây...

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn