Cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu tại Campuchia

Đàm Tá NhoTrưởng đại diện - VPĐD Petrolimex tại Campuchia
12:03' CH - Thứ tư, 01/03/2017

Theo văn bản số 0555 PN.OVG ngày 13.02.2017 của Bộ Thương mại Campuchia về cách tính giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ từ 12-21.02.2017, với giá bán lẻ hiện nay, mỗi lít xăng RON92 phải chịu 0,2807USD và mỗi lít dầu diesel phải chịu 0,1665USD tiền thuế và phụ thu.

Campuchia hiện nay chưa thu phí môi trường đối với xăng dầu.

Tỷ giá chính thức 1 USD = 4.020 riel.

Xem chi tiết tại đây...