Công bố thông tin về việc phát hành thêm cổ phiếu

Petrolimex
09:46' SA - Thứ hai, 16/05/2016

Ngày 05.5.2016, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN) đã có văn bản số 2343/UBCK-QLCB thông báo đã nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán cổ phiếu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Hồ sơ phát hành bao gồm :

Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 29.4.2016 của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 01/2016/PLX-NQ-ĐHĐCĐ ngày 30.3.2016, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/PLX-HĐQT ngày 05.4.2016 và các quy định của pháp luật

Phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Petrolimex theo Báo cáo phát hành số 03/PLX-BC-HĐQT ngày 29.4.2016. Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 01/2016/PLX-NQ-ĐHĐCĐ ngày 30.3.2016 và các quy định của pháp luật.

Thông báo về việc nhận đủ hồ sơ phát hành đã được UBCKNN công bố theo đúng quy định của pháp luật tại các link sau :

Phát hành riêng lẻ

Phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn