• Thông báo số 003/2017 về việc mất Giấy CNSHCP

  Thông báo số 003/2017 về việc mất Giấy CNSHCP
  16/01/2017 04:32' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Danh sách cập nhật ngày 13.01.2017 và các mẫu Đơn đề nghị cấp lại GCNSHCP & Giấy đề nghị hiệu chỉnh thông tin - để Quý vị Cổ đông thuận tiện trong tra cứu, sử dụng.
 • Thông báo số 001 & 002/2017 về việc mất Giấy CNSHCP

  Thông báo số 001 & 002/2017 về việc mất Giấy CNSHCP
  06/01/2017 10:28' SAPetrolimex(Petrolimex)
 • Thông báo số 010/2016 về việc mất Giấy CNSHCP

  Thông báo số 010/2016 về việc mất Giấy CNSHCP
  28/12/2016 06:12' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Danh sách chi tiết cập nhật ngày 27.12.2016 và các mẫu Đơn đề nghị cấp lại GCNSHCP & Giấy đề nghị hiệu chỉnh thông tin - để Quý vị Cổ đông thuận tiện trong tra cứu, sử dụng.
 • Thông báo số 009/2016 về việc mất Giấy CNSHCP

  Thông báo số 009/2016 về việc mất Giấy CNSHCP
  28/12/2016 06:06' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Danh sách chi tiết cập nhật ngày 26.12.2016 và các mẫu Đơn đề nghị cấp lại GCNSHCP & Giấy đề nghị hiệu chỉnh thông tin - để Quý vị Cổ đông thuận tiện trong tra cứu, sử dụng.
 • Thông báo số 008/2016 về việc mất Giấy CNSHCP

  Thông báo số 008/2016 về việc mất Giấy CNSHCP
  23/12/2016 01:04' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Ban Quản lý cổ đông Petrolimex xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
 • Thông báo số 006 & 007/2016 về việc mất Giấy CNSHCP

  Thông báo số 006 & 007/2016 về việc mất Giấy CNSHCP
  22/12/2016 02:41' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Danh sách chi tiết cập nhật ngày 21.12.2016 và các mẫu Đơn đề nghị cấp lại GCNSHCP & Giấy đề nghị hiệu chỉnh thông tin - để Quý vị Cổ đông thuận tiện trong tra cứu, sử dụng.
 • Thông báo số 005/2016 về việc mất Giấy CNSHCP

  Thông báo số 005/2016 về việc mất Giấy CNSHCP
  21/12/2016 06:06' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Danh sách chi tiết cập nhật ngày 20.12.2016 và các mẫu Đơn đề nghị cấp lại GCNSHCP & Giấy đề nghị hiệu chỉnh thông tin - để Quý vị Cổ đông thuận tiện trong tra cứu, sử dụng.
Câu hỏi thường gặp
Website thành viên Petrolimex
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .