Quỹ Xã hội của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Petrolimex
11:14' SA - Thứ tư, 18/04/2012

Thông báo hoạt động
Quỹ Xã hội của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam


Quỹ Xã hội của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 229/PLX-QĐ-HĐQT ngày 12.4.2012 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Quỹ được sử dụng theo kế hoạch, không vì mục đích lợi nhuận, với nguyên tắc tự tạo vốn, trên cơ sở vận động tài trợ và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài Tập đoàn để tham gia các chương trình về chính sách xã hội của Đảng, Chính phủ và thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội thông qua các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, bao gồm:

Một là, Tham gia các chương trình, đề án theo chủ trương của Đảng, Chính phủ;

Hai là, Hỗ trợ cộng đồng ở các địa phương;

Ba là, Tham gia cuộc vận động của các tổ chức, đoàn thể Trung ương, Ngành Công Thương nhằm mục đích nhân đạo, từ thiện, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, thể thao, khoa học, xã hội,...

Hội đồng quản lý Quỹ gồm các ông:

(1) Đinh Thái Hương - Ủy viên HĐQT Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch;
(2) Trần Ngọc Năm - Phó tổng giám đốc Tập đoàn, Phó chủ tịch;
(3) Phan Thanh Sơn - Phó chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, Uỷ viên thường trực;
(4) Nguyễn Văn Sự - Chánh văn phòng Tập đoàn, Uỷ viên;
(5) Lưu Văn Tuyển - Trưởng phòng Tổng hợp (Trung tâm Tài chính - Kế toán Tập đoàn), Ủy viên.

Cơ quan thường trực của Hội đồng quản lý Quỹ là Ban Chính sách Xã hội.

Ban Chính sách xã hội có nhiệm vụ giúp Hội đồng quản lý Quỹ tổ chức quan hệ, giải quyết, tổng hợp, báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác chính sách xã hội của Tập đoàn và nghiệp vụ hoạt động của Quỹ, gồm các ông:

(1) Phan Thanh Sơn, UV Thường trực Hội đồng quản lý Quỹ làm Trưởng Ban;
(2) Trần Đoàn - Phó Trưởng ban chuyên trách;

Bộ phận chuyên môn giúp việc Hội đồng quản lý Quỹ được sử dụng cán bộ của Tập đoàn, của Công đoàn Xăng dầu Việt Nam; làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

Thông tin giao dịch:

- Điện thoại: (04) 3851-2603, Fax: (04) 3518-6903
- Website: http://congdoan.petrolimex.com.vn/
- Tài khoản: 100.704.000.0377 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex

Petrolimex
Câu hỏi thường gặp
Website thành viên Petrolimex
Bản đồ CHXD Petrolimex

Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn