PLC tổ chức đấu giá đợt 2 bán cổ phần PLC ra công chúng.

02:06' CH - Thứ ba, 13/11/2007

Công ty CP Hóa dầu Petrolimex (mã chứng khoán: PLC) đã hoàn thành các thủ tục triển khai Đợt 2 đấu giá bán cổ phần PLC ra công chúng. Ngày 07/11/2007, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã ký Quyết định số 311/QĐ -TTGDHN, ban hành Quy chế đấu giá bán cổ phần ra công chúng Đợt 2 của Công ty PLC:

1. Các thông tin, tài liệu chủ yếu về Công ty PLC, về Đợt 2 đấu giá bán cổ phần PLC ra công chúng bao gồm:

1.1 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty PLC ra công chúng Đợt 2.

1.2 Giấy chứng nhận chào bán cổ phần ra công chúng do UBCKNN cấp cho Công ty PLC theo Quyết định số 103/UBCK - ĐKCB ngày 29/05/2007 (cho Đợt 1 & Đợt 2).

1.3 Bản Cáo bạch chào bán cổ phần Công ty PLC ra công chúng (cho Đợt 1 & Đợt 2).

1.4 Báo cáo Tài chính hợp nhất tóm tắt 09 tháng/ 2007 của Công ty PLC.

1.5 Quy chế đấu giá bán cổ phần ra công chúng Đợt 2 của Công ty PLC, được TTGDCK Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-TTGDHN ngày 07/11/2007.

1.6 Mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần PLC (bằng tiếng Việt).

1.7 Mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần PLC (bằng tiếng Anh).

1.8 Mẫu Giấy ủy quyền tham gia đấu giá mua cổ phần PLC.

2. Các thông tin, tài liệu chủ yếu tại mục 1 nêu trên được công bố trên địa chỉ (link) các website sau đây:

http://www.plc.com.vn/, www.petrolimex.com.vn, www.ssc.gov.vn, www.hastc.org.vn, www.hse.org.vn, www.vcbs.com.vn ,www.bvsc.com.vn, www.ssi.com.vn, www.hpsc.com.vn, www.vinasecurities.com, www.dnsc.com.vn, www.apsc.com.vn;
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn