Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex ngày 15.11.2019

Petrolimex

03:01 CH @ Thứ Sáu - 15 Tháng Mười Một, 2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) điều chỉnh giá bán xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 15.11.2019- chi tiết xem TCBC đã phát hành.

Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 15.11.2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: 1.259 tỷ đồng (Một nghìn hai trăm năm mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại website www.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ một trăm mười tám (118) xăng dầu được điều hành theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Petrolimex tổ chức thành công Analyst Meeting Q3/2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai