Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex ngày 01.6.2019

Petrolimex
02:36' CH - Thứ bảy, 01/06/2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) giảm giá bán xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 01.6.2019 - chi tiết xem TCBC đã phát hành.

Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 01.6.2019, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: -316 tỷ đồng (âm Ba trăm mười sáu tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại website www.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ một trăm lẻ bảy (107) xăng dầu được điều hành theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Dầu mỡ nhờn PLC và nước giặt Jana hưởng ứng CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn