Ước tồn Quỹ BOG tại kỳ điều hành giá 06.10.2018 là 1.700 tỷ đồng

Petrolimex
03:01' CH - Thứ bảy, 06/10/2018

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) tăng giá bán xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 06.10.2018 - chi tiết xem TCBC đã phát hành.

Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 06.10.2018, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: 1.700 tỷ đồng (Một nghìn bảy trăm tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại website www.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ chín mươi mốt (91) xăng dầu được điều hành theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn