Điều kiện đối với công nhân lái xe vận tải xăng dầu?

04:08' CH - Thứ sáu, 11/01/2013

Trả lời:

        Được trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chốngcháy nổ, chữa cháy phù hợp với quy mô, tính chất của công trình và phương tiệnvận tải theo quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này, được cơ quan PCCC cấptỉnh kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (Thông tư số Số: 14/1999/TT-BTM ngày07/07/1999 của Bộ Thương mại).