Điều kiện về xây dựng trong kinh doanh xăng dầu?

10:10' SA - Thứ sáu, 11/01/2013

Trả lời:

         Điều kiện về xây dựng phải tuân thủ theo luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫnluật xây dựng hiện hành.