Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ kỳ 6T2020

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

04:15 CH @ Thứ Sáu - 28 Tháng Tám, 2020

Tải về Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ kỳ 6T2020: Tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai