Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu BMF ra công chúng của cổ đông lớn

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

06:21 CH @ Thứ Ba - 18 Tháng Tám, 2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai