Bản cáo bạch PLX

Lưu Văn Tuyển

Người được ủy quyền công bố thông tin

06:26 CH @ Thứ Ba - 18 Tháng Tư, 2017

Tải về "Bản cáo bạch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK Tp.HCM": tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai