Ông Liêu Cẩm Tú (Vĩnh Long): "Tôi rất là an tâm khi sử dụng sản phẩm Petrolimex"

SCTV
04:10' CH - Thứ năm, 07/01/2016

loading...

SCTV