Lợi nhuận hợp nhất của Petrolimex tăng 12% so với cùng kỳ

Anh Nguyễn

08:37 SA @ Thứ Sáu - 02 tháng 11, 2018

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Petrolimex trong 9 tháng qua đạt 3.968 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Kinh doanh xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận của Petrolimex. Ảnh: Anh Nguyễn/BNEWS/TTXVN

Báo cáo tài chính của Petrolimex gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố cho thấy, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Petrolimex đạt 2.165 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mảng kinh doanh ngoài xăng dầu đã đóng góp 1.803 tỷ đồng vào kết quả lợi nhuận chung.

Cụ thể, lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đóng góp 525 tỷ đồng; kinh doanh nhiên liệu hàng không góp 307 tỷ đồng; lĩnh vực xây lắp, cơ khí, thiết bị, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu, dịch vụ góp 269 tỷ đồng; vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ góp 222 tỷ đồng; kinh doanh kho góp 193 tỷ đồng; kinh doanh gas góp 165 tỷ đồng; kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đóng góp 89 tỷ đồng…

Chốt 9 tháng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của Petrolimex đạt 13,9%.

Theo Petrolimex, tổng doanh thu thuần hợp nhất toàn tập đoàn trong 9 tháng qua đạt 142.843 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 9 tháng năm 2018 là 66,42 USD/thùng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Nhờ vậy, nộp ngân sách của Petrolimex đạt 31.046 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong những tháng còn lại của năm, Petrolimex tiếp tục triển khai giải pháp điều hành linh hoạt với từng nhóm lĩnh vực ngành hàng, từng khu vực, vùng miền thực hiện chậm tiến độ, phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tập đoàn cũng thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản lượng bán qua các kênh bán hàng, đặc biệt là kênh bán lẻ trực tiếp; nghiên cứu giải pháp điều độ vận tải tập trung nhằm tối ưu hóa đường vận động hàng hóa, gia tăng hiệu quả công tác tạo nguồn.

Giải pháp kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tập đoàn cũng tiếp tục được triển khai với các nội dung liên quan đến quản trị hệ thống thông tin, mô hình quản trị tài chính, quản trị rủi ro… nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản trị nội bộ.

Hiện Petrolimex tiếp tục triển khai lộ trình giảm vốn Nhà nước tại Tập đoàn, chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019./.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội