Nghiên cứu/Phân tích chuyên ngành
 • Quy định chiếu sáng CHXD Petrolimex:

  Sử dụng đèn LED tăng an toàn, tăng độ sáng, tiết kiệm điện

  25/04/2017 07:38' SA
  Theo QĐ 193 do P.TGĐ Vương Thái Dũng ký ban hành, có hiệu lực từ ngày ký - hệ thống chiếu sáng CHXD Petrolimex phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các yêu cầu về an toàn VSLĐ, an toàn PCCC, hiệu quả sử dụng năng lượng và thẩm mỹ tại CHXD Petrolimex.
Hướng dẫn tiêu dùng
 • Hướng dẫn tiêu dùng:

  Dầu nhờn Petrolimex khuyến mại trên toàn quốc từ 24/3-24/5

  25/04/2017 09:27' SA
  Qua chương trình KM này, PLC trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị thành viên Petrolimex; các khách hàng thương mại & công nghiệp và người tiêu dùng trên toàn quốc đã luôn tin tưởng lựa chọn sử dụng các sản phẩm dầu mỡ nhờn Petrolimex.
Thông tin liên quan
 • Quy định chiếu sáng CHXD Petrolimex:

  Sử dụng đèn LED tăng an toàn, tăng độ sáng, tiết kiệm điện

  25/04/2017 07:38' SA
  Theo QĐ 193 do P.TGĐ Vương Thái Dũng ký ban hành, có hiệu lực từ ngày ký - hệ thống chiếu sáng CHXD Petrolimex phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các yêu cầu về an toàn VSLĐ, an toàn PCCC, hiệu quả sử dụng năng lượng và thẩm mỹ tại CHXD Petrolimex.
Sản phẩm & Khuyến mãi
 • Hướng dẫn tiêu dùng:

  Dầu nhờn Petrolimex khuyến mại trên toàn quốc từ 24/3-24/5

  25/04/2017 09:27' SA
  Qua chương trình KM này, PLC trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị thành viên Petrolimex; các khách hàng thương mại & công nghiệp và người tiêu dùng trên toàn quốc đã luôn tin tưởng lựa chọn sử dụng các sản phẩm dầu mỡ nhờn Petrolimex.