Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

Nghị quyết số 01/2017/PLX-NQ-ĐHĐCĐ

Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch

Ông Nguyễn Thanh Sơn - ủy viên

Ông Phạm Đức Thắng - ủy viên

Ông Trần Ngọc Năm - ủy viên

Ông Lê Văn Hướng - ủy viên

Ông Nguyễn Anh Dũng - ủy viên

Ông Hitoshi Kato - ủy viên

Ông Phạm Văn Thanh - ủy viên

Câu hỏi thường gặp
Website thành viên Petrolimex
Bản đồ CHXD Petrolimex

Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .