Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Petrolimex

08:30 SA @ Thứ Sáu - 12 Tháng Ba, 2021

THÔNG BÁO

Căn cứ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông,

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông sau:

1. Tên cổ đông: NGUYỄN THỊ NHUNG

Mã cổ đông: PLX 08096

Số lượng cổ phần sở hữu: 600 (Sáu trăm) cổ phần

2. Tên cổ đông: TRẦN DUY CƯỜNG

Mã cổ đông: PLX 07786

Số lượng cổ phần sở hữu: 600 (Sáu trăm) cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 29.03.2021.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ban Tổng hợp

Điện thoại: 024 38512 603 - Máy lẻ 1163, 1169

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai