• Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

  19/09/2019 02:18' CHBan quản lý cổ đông(Petrolimex)
  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 04.10.2019.
 • Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

  29/08/2019 08:27' SABan quản lý cổ đông(Petrolimex)
  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 16.9.2019.
 • Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

  13/08/2019 10:44' SABan quản lý cổ đông(Petrolimex)
  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 28.8.2019.
 • Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

  30/07/2019 09:30' SABan quản lý cổ đông(Petrolimex)
  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 16.8.2019.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (thay đổi lần 1)

  24/07/2019 11:09' SANguyễn Bá Tùng(Petrolimex)
  Petrolimex/PLX trân trọng công bố giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay đổi lần thứ nhất
 • Thông báo về việc trả cổ tức năm 2018

  10/07/2019 04:46' CHBan Quản lý Cổ đông(Petrolimex)
  Petrolimex/PLX trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông việc trả cổ tức 2018 bằng tiền.
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng Đỗ Thị Kim Ngân

  02/07/2019 05:35' CHNguyễn Bá Tùng(Petrolimex)
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn