Văn hóa doanh nghiệp & bộ quy tắc ứng xử Petrolimex

Tiêu đề
Văn hóa doanh nghiệp & bộ quy tắc ứng xử Petrolimex
Người ký: 
Ngày ban hành: 
Ngày hiệu lực: 
Đơn vị ban hành 
Khác 
Số lượt xem:
8550
Người tạo:
Nguyễn Bằng
Thời gian tạo:
03:28' CH - Thứ ba, 17/01/2012