5. Giấy uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tiêu đề
5. Giấy uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Người ký: 
Ngày ban hành: 
Ngày hiệu lực: 
Đơn vị ban hành 
Khác 
Số lượt xem:
863
Người tạo:
Nguyễn Bằng
Thời gian tạo:
04:10' CH - Thứ năm, 10/11/2011