Petrolimex thống nhất tên gọi sản phẩm xăng dầu từ ngày 01.9.2011

Ngọc TúCV Phòng Quan hệ Công chúng - Petrolimex
05:22' CH - Thứ tư, 03/08/2011

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thực hiện thống nhất tên gọi sản phẩm xăng dầu trong toàn hệ thống kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011.

Theo quy định, tại các cửa hàng xăng dầu sử dụng tên viết tắt, như sau: Xăng RON 95, Xăng RON 92, DO 0,05S, DO 0,25S và Dầu hỏa. Bên cạnh đó, Petrolimex cũng ghi rõ số hiệu Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) trên cột bơm. Cụ thể như sau:

Xăng RON 95
TCCS 01:2009/PETROLIMEX

Xăng RON 92
TCCS 01:2009/PETROLIMEX

Dầu hỏa
TCCS 02:2009/PETROLIMEX

DO 0,05S
TCCS 03:2009/PETROLIMEX

DO 0,25S
TCCS 03:2009/PETROLIMEX

Tên gọi sản phẩm xăng dầu của Petrolimex thực hiện phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước và pháp luật; đặc biệt là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN); là một phần không tách rời của Bộ TCCS do Petrolimex đã ban hành và công bố tại Quyết định số 702/XD-QĐ-TGĐ ngày 09 tháng 12 năm 2009.

Quy định thống nhất tên gọi sản phẩm xăng dầu tại văn bản 1108/XD-KTXD ngày 02 tháng 8 năm 2011 có phạm vi áp dụng trong tất cả các hoạt động quản lý, quản trị doanh nghiệp (đặc biệt là chương trình quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) sắp được vận hành trong thời gian tới) và có hiệu lực trong toàn hệ thống Petrolimex.

Thông tin chi tiết:

Phụ lục thuộc VB 1108.

Vị trí dán decant tên gọi sản phẩm xăng dầu Petrolimex tại cột bơm.

Chi tiết bản vẽ kỹ thuật decant tên gọi sản phẩm xăng dầu của Petrolimex dán tại cột bơm

Petrolimex
Câu hỏi thường gặp
Website thành viên Petrolimex
Bản đồ CHXD Petrolimex

Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn