Petrolimex Sài Gòn hoàn thành vượt tiến độ KH

Thanh TâmBan biên tập Website - Petrolimex Sài Gòn
09:38' SA - Thứ tư, 11/07/2018

6 tháng đầu năm 2018, Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) hoàn thành toàn diện kế hoạch đề ra: Tổng sản lượng qua kho vượt 3,1 triệu m3/tấn - đạt 53% kế hoạch, bằng 115% cùng kỳ.

Sản lượng bán so với cùng kỳ kênh Thương nhân đầu mối đạt 160%, Thương nhân phân phối 152%, Nhượng quyền thương mại 112%, Bán lẻ trực tiếp 106%, Kinh doanh hàng hóa/dịch vụ tăng trưởng cao so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 65% kế hoạch; Quản trị chi phí hiệu quả - sâu sát theo đúng chỉ tiêu đề ra trong từng lĩnh vực.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX) tiếp tục thực hiện chiến lược "sức mạnh hệ thống" thông qua tăng cường đầu tư hệ thống kho cảng, phát triển mạng lưới CHXD, tiên phong về các sản phẩm cao cấp nhằm tạo dựng sự khác biệt, đồng thời nhạy bén - uyển chuyển trong hoạch định cơ chế - chính sách phù hợp với diễn biến thị trường các đơn vị thành viên để phản ứng linh hoạt trong thương mại.

Ngay từ đầu năm, Petrolimex Sài Gòn đã bám sát các mục tiêu phát triển của Tập đoàn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, triển khai hàng loạt các dự án trọng điểm chiến lược như: Xếp tài và điều độ phương tiện tự động, cổng thông tin điều độ hàng hóa, hệ thống đo bồn tự động ATG, triển khai mô hình bán hàng tự động, ... cùng các đề án chiến lược với tầm nhìn dài hạn đã tạo ra các hiệu ứng tích cực và sự chuyến biến mạnh mẽ trong mọi mặt hoạt động SXKD - Được khách hàng, đối tác và các bên liên quan ghi nhận, đánh giá cao.

Xem chi tiết tại đây

Câu hỏi thường gặp
Website thành viên Petrolimex
Bản đồ CHXD Petrolimex

Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn