Đại hội đồng cổ đông Petrolimex Aviation nhiệm kỳ 2018 - 2022

Nguyễn Ngọc TúCV P.Kinh doanh - Petrolimex Aviation
04:35' CH - Thứ sáu, 13/04/2018

Sáng ngày 11/4/2018 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022. Các cổ đông đã tham dự đầy đủ gồm: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (Mipec), Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Petrolimex. Ông Phạm Đức Thắng - Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Aviation và ông Phạm Văn Thanh - Tổng Giám đốc Petrolimex Aviation đồng chủ tọa Đại hội.

Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Petrolimex Aviation nhiệm kỳ 2018-2022

Dưới sự điều hành của chủ tọa, Đại hội đã hoàn thành các nội dung quan trọng: Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2017 và định hướng chỉ đạo nhiệm kỳ 2018-2022; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và phương án trả thù lao năm 2018. Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Xem chi tiết tại đây

Câu hỏi thường gặp
Website thành viên Petrolimex
Bản đồ CHXD Petrolimex

Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn