• Tổ chức Đại hội công nhân viên chức năm 2013

  Tổ chức Đại hội công nhân viên chức năm 2013
  25/01/2013 09:49' SAĐoàn Thị Kim Tím(Petrolimex Bến Tre)
  Bến Tre, ngày 19.01.2013. Công ty Xăng dầu Bến Tre (Petrolimex Bến Tre) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và Đại hội đại biểu CNVC năm 2013.
 • Đại hội CNVC năm 2013 và tổng kết công tác năm 2012

  Đại hội CNVC năm 2013 và tổng kết công tác năm 2012
  24/01/2013 01:46' CHTrịnh Đăng Tuân(Petrolimex Thái Bình)
  Thái Bình, sáng ngày 22.01.2013. Công ty Xăng dầu Thái Bình (Petrolimex Thái Bình) đã tổ chức Đại hội Công nhân viên chức (CNVC) năm 2013 và tổng kết công tác năm 2012.
 • Tổ chức kinh doanh trong tình hình mới

  Tổ chức kinh doanh trong tình hình mới
  24/01/2013 01:25' CHTrần Thị Kim Văn(Petrolimex Tây Nam Bộ)
  TP. Cần Thơ, ngày 19.01.2013, Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ (Petrolimex Cần Thơ) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và Đại hội Đại biểu CNVC năm 2013.
 • Hội nghị công tác 2012 và Đại hội đại biểu CNVC-LĐ 2013

  Hội nghị công tác 2012 và Đại hội đại biểu CNVC-LĐ 2013
  24/01/2013 08:46' SANgô Giang Nam(Petrolimex Tuyên Quang)
  Tuyên Quang. Ngày 23.01.2013 Công ty Xăng dầu Tuyên Quang TNHH MTV đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và Đại hội đại biểu công nhân viên chức năm 2013.
 • Hội nghị Tổng kết năm 2012 và Đại hội CNVC năm 2013

  Hội nghị Tổng kết năm 2012 và Đại hội CNVC năm 2013
  24/01/2013 08:28' SAĐàm Văn Ba(Petrolimex Cao Bằng)
  Cao Bằng, ngày 21.01.2013.Công ty Xăng dầu Cao Bằng đã tiến hành Hội nghị tổng kết năm 2012 và Đại hội công nhân viên chức năm 2013. Tham dự hội nghị có 93 cán bộ công nhân viên đại diện cho 131 cán bộ công nhân viên. Chỉ đạo Hội nghị có Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Quản trị và đại diện một số phòng ban của Tập Đoàn.
 • Hội nghị Tổng kết năm 2012 và Đại hội Đại biểu CNVC 2013

  Hội nghị Tổng kết năm 2012 và Đại hội Đại biểu CNVC 2013
  22/01/2013 03:29' CHTrương Thị An(Petrolimex Điện Biên)
  TP. Điện Biên Phủ, ngày 17.12.2012. Công ty Xăng dầu Điện Biên (Petrolimex Điện Biên) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2012 và Đại hội Đại biểu CNVC năm 2013.
 • Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và đại hội CNVC-LĐ năm 2013

  Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và đại hội CNVC-LĐ năm 2013
  22/01/2013 11:22' SAPhạm Viết Việt(Petrolimex Hải Phòng)
  TP Hải Phòng, ngày 18.01.2013. Công ty Xăng dầu Khu vực III (Petrolimex Hải Phòng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và Đại hội Công nhân viên chức năm 2013.