Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Ban quản lý cổ đôngPetrolimex
08:06' SA - Thứ sáu, 05/10/2018

THÔNG BÁO

Căn cứ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông,

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông sau:

  1. Tên cổ đông: Bùi Hải Phương

Mã cổ đông: PLX 00173

Số lượng cổ phần sở hữu: 300 (Ba trăm) cổ phần

  1. Tên cổ đông: Hoàng Anh Sơn

Mã cổ đông: PLX 11741

Số lượng cổ phần sở hữu: 1.100 (Một nghìn một trăm) cổ phần

  1. Tên cổ đông: Nguyễn Thị Toan

Mã cổ đông: PLX 11563

Số lượng cổ phần sở hữu: 600 (Sáu trăm) cổ phần

  1. Tên cổ đông: Đoàn Thị Duyên

Mã cổ đông: PLX 17610

Số lượng cổ phần sở hữu: 300 (Ba trăm) cổ phần

  1. Tên cổ đông: Nguyễn Quang Toản

Mã cổ đông: PLX 19134

Số lượng cổ phần sở hữu: 300 (Ba trăm) cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 19/10/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ban Quản lý cổ đông

Điện thoại: 024 38512 603 - Máy lẻ 4051,4059

Petrolimex
Câu hỏi thường gặp
Website thành viên Petrolimex
Bản đồ CHXD Petrolimex

Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn