• Thông báo số 001 & 002/2017 về việc mất Giấy CNSHCP

  Thông báo số 001 & 002/2017 về việc mất Giấy CNSHCP
  06/01/2017 10:28' SAPetrolimex(Petrolimex)
 • Thông báo số 010/2016 về việc mất Giấy CNSHCP

  Thông báo số 010/2016 về việc mất Giấy CNSHCP
  28/12/2016 06:12' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Danh sách chi tiết cập nhật ngày 27.12.2016 và các mẫu Đơn đề nghị cấp lại GCNSHCP & Giấy đề nghị hiệu chỉnh thông tin - để Quý vị Cổ đông thuận tiện trong tra cứu, sử dụng.
 • Thông báo số 009/2016 về việc mất Giấy CNSHCP

  Thông báo số 009/2016 về việc mất Giấy CNSHCP
  28/12/2016 06:06' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Danh sách chi tiết cập nhật ngày 26.12.2016 và các mẫu Đơn đề nghị cấp lại GCNSHCP & Giấy đề nghị hiệu chỉnh thông tin - để Quý vị Cổ đông thuận tiện trong tra cứu, sử dụng.
 • Thông báo số 008/2016 về việc mất Giấy CNSHCP

  Thông báo số 008/2016 về việc mất Giấy CNSHCP
  23/12/2016 01:04' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Ban Quản lý cổ đông Petrolimex xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
 • Thông báo số 006 & 007/2016 về việc mất Giấy CNSHCP

  Thông báo số 006 & 007/2016 về việc mất Giấy CNSHCP
  22/12/2016 02:41' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Danh sách chi tiết cập nhật ngày 21.12.2016 và các mẫu Đơn đề nghị cấp lại GCNSHCP & Giấy đề nghị hiệu chỉnh thông tin - để Quý vị Cổ đông thuận tiện trong tra cứu, sử dụng.
 • Thông báo số 005/2016 về việc mất Giấy CNSHCP

  Thông báo số 005/2016 về việc mất Giấy CNSHCP
  21/12/2016 06:06' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Danh sách chi tiết cập nhật ngày 20.12.2016 và các mẫu Đơn đề nghị cấp lại GCNSHCP & Giấy đề nghị hiệu chỉnh thông tin - để Quý vị Cổ đông thuận tiện trong tra cứu, sử dụng.
 • Thông báo mất Giấy CNSHCP

  Thông báo mất Giấy CNSHCP
  09/12/2016 01:28' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Thông báo của BQLCĐ Petrolimex những trường hợp bị mất GCNSHCP và các Mẫu: Đơn đề nghị cấp lại Giấy CNSHCP & Giấy đề nghị hiệu chỉnh thông tin.
Câu hỏi thường gặp
Website thành viên Petrolimex
Bản đồ CHXD Petrolimex

Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn