Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Petrolimex
06:01' CH - Thứ hai, 13/06/2016
 1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (dự kiến).
 2. Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (dự thảo)
 3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (dự thảo).
 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và định hướng phát triển Tập đoàn giai đoạn 2016 -2021 (dự thảo).
 5. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (dự thảo).
 6. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015.
 7. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (dự thảo).
 8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (dự thảo).
 9. Báo cáo về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS Tập đoàn năm 2015 (dự thảo).
 10. Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Tập đoàn năm 2016 (dự thảo).
 11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 (dự thảo).
Petrolimex
Câu hỏi thường gặp
Website thành viên Petrolimex
Bản đồ CHXD Petrolimex

Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn