Báo cáo tài chính đã được soát xét bán niên 6 tháng 2016 của Công ty Mẹ - Petrolimex

Lưu Văn Tuyển

Người được ủy quyền công bố thông tin

08:36 CH @ Thứ Tư - 31 Tháng Tám, 2016

Tải về Báo cáo tài chính đã được soát xét bán niên 6 tháng 2016 của Công ty Mẹ - Petrolimex tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai