PCC-1 hội nhập, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao của nhà thầu

VTV 1
08:27' SA - Thứ tư, 15/03/2017

loading...

Xem phiên bản đầy đủ 25:31 của VTV1: tại đây

VTV 1