Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

Tổng giám đốc Trần Văn Thịnh

Phó tổng giám đốc Nguyễn Quang Kiên

Phó tổng giám đốc Vương Thái Dũng

Phó tổng giám đốc Trần Ngọc Năm

Phó tổng giám đốc Phạm Đức Thắng

Phó tổng giám đốc Vũ Bá Phú

Câu hỏi thường gặp
Website thành viên Petrolimex
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Sản phẩm & Khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .